Ένας κόσμος γνώσης

Ένας κόσμος γνώσης

e-Τεστ στην Χημική Κινητική (2)

e-Τεστ στην Χημική Κινητική (2)
Στα πλαίσια της συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης και διεύρυνσης των εναλλακτικών και αποδοτικών μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης δημοσιεύεται η σειρά e-Test. Τα e-Tests είναι διαθέσιμα ελεύθερα για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. Καλή Επανάληψη!

e-Τεστ στην Θερμοχημεία (2)

e-Τεστ στην Θερμοχημεία (2)
Στα πλαίσια της συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης και διεύρυνσης των εναλλακτικών και αποδοτικών μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης δημοσιεύεται η σειρά e-Test. Τα e-Tests είναι διαθέσιμα ελεύθερα για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. Καλή Επανάληψη!

e-Τεστ στις Διαμοριακές Δυνάμεις (2)

e-Τεστ στις Διαμοριακές Δυνάμεις (2)
Στα πλαίσια της συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης και διεύρυνσης των εναλλακτικών και αποδοτικών μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης δημοσιεύεται η σειρά e-Test. Τα e-Tests είναι διαθέσιμα ελεύθερα για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. Καλή Επανάληψη!

e-Τεστ στα Οξέα, Βάσεις & Ιοντική Ισορροπία (1)

e-Τεστ στα Οξέα, Βάσεις & Ιοντική Ισορροπία (1)
Στα πλαίσια της συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης και διεύρυνσης των εναλλακτικών και αποδοτικών μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης δημοσιεύεται η σειρά e-Test. Τα e-Tests είναι διαθέσιμα ελεύθερα για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. Καλή Επανάληψη!

e-Τεστ στην Ηλεκτρονιακή Δομή Ατόμων - Περιοδικός Πίνακας (1)

e-Τεστ στην Ηλεκτρονιακή Δομή Ατόμων - Περιοδικός Πίνακας (1)
Στα πλαίσια της συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης και διεύρυνσης των εναλλακτικών και αποδοτικών μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης δημοσιεύεται η σειρά e-Test. Τα e-Tests είναι διαθέσιμα ελεύθερα για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. Καλή Επανάληψη!
scroll top