Ο χώρος μας

Στο Ιδιαίτερο Μάθημα – Χημεία η αίθουσα και η αισθητική του χώρου, εξασφαλίζει καλύτερη διάθεση και ενισχύει την προσοχή του μαθητή. Βασιζόμαστε στις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας δίνοντας μεγάλη προσοχή στη δημιουργία και διατήρηση ενός όσο το δυνατόν πιο κατάλληλου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο κάποιος μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό.

Η εκμάθηση αλλά και η διδασκαλία γίνεται μια ευχάριστη διαδικασία όταν η αμφίδρομη σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή καλλιεργείται μέσα σε ένα περιβάλλον φιλικό, προσεκτικά σχεδιασμένο και με έμπνευση από τη Χημεία. Η γενικότερη διαρρύθμιση του χώρου εκφράζει τη διαφορετική παιδαγωγική αντίληψη, στην οποία υπολογίζεται τόσο η ψυχολογία, όσο και η εξυπηρέτηση πρακτικών αναγκών. Ο χώρος είναι ειδικά σχεδιασμένος και μοντέρνος με πολλές επιρροές από τη Χημεία και τις Θετικές Επιστήμες.

Η θέση του μαθητή είναι ειδικά προσαρμοσμένη με προσωπικό γραφείο και επαγγελματική καρέκλα γραφείου με σκοπό να νοιώθει άνετα, σαν να είναι στο γραφείο του σπιτιού του. 

Εγκαταστάσεις εικόνα 1Εγκαταστάσεις εικόνα 2Εγκαταστάσεις εικόνα 3Εγκαταστάσεις εικόνα 4
Εγκαταστάσεις εικόνα 1Εγκαταστάσεις εικόνα 2Εγκαταστάσεις εικόνα 3Εγκαταστάσεις εικόνα 4
Εγκαταστάσεις εικόνα 1Εγκαταστάσεις εικόνα 2Εγκαταστάσεις εικόνα 3Εγκαταστάσεις εικόνα 4
Εγκαταστάσεις εικόνα 1
scroll top